Novo vodstvo s Petrom Ambrožičem na čelu si je v svojem delu zadala tudi pridobitev novih prostorov za delovanje društva . Tako smo že 29.6.2016 obvestili občino da potrebujemo prostore za ohranjanje tehnične dediščine s spremljevalnimi prostori in smo se prijavili na razpis za projekt Moja pobuda ki ga je razpisal župan mesta Ajdovščina . S to pobudo nismo bili izbrani , vendar smo na Občino Ajdovščina poslali dopis z našimi predlogi za pridobitev prostora in obvestili še krajevno skupnost in župana.

 

 29.9.2016 smo dobili z občine dopis da naj izrazimo svoje potrebe, kje naj se prostor nahaja, približno velikost in namembnost prostora .

 

 13.10.2016 nam je Občina Ajdovščina ponudila prostor v bivši kasarni Srečko Kosovel  na naslovu Vipavska 11a v 1. nadstropju št. prostora 11, površine 44 m2. Prostor naj bi bil dosegljiv v marcu ali aprilu 2017.

 

 3.11.2016 smo Občini  odgovorili da se strinjamo s prostorom in da smo zainteresirani za sklenitev pogodbe.

 

 V tem prehodnem obdobju do marca 2017 pa so se pojavila namigovanja da želi ta prostor pridobiti drugo društvo in z dopisom z dne 28.3.2017 smo ostro protestirali na Občini Ajdovščina .Toda tudi to ni pomagalo. Občina nam je ponudila prostor št.4 (30 m2) v isti stavbi vendar je ta prostor bistveno manjši in tudi slabo vzdrževan oz. uničen.

 

 Na posredovanje župana je predsednik Ambrožič vseeno potrdil najem prostora št. 4 (30m2) in z dopisom 24.4.2017 smo ta prostor potrdili , s tem da je še vedno odprta postavka za najem večjega  prostora v pritličju v Ajdovščini.

 

 31.5.2017 smo tudi dobili pogodbo v podpis  in po vseh usklajevanjih je dne 2.6.2017predsednik Ambrožič  podpisal pogodbo o najemu prostora s postavko o primopredaji s hišnikom Lemutom.

 

 Dne 19.6.2017 smo prevzeli prostor ki pa je bil vidno v slabem stanju. (priložene fotografije) in začeli s pripravami za ureditev in dokončanje prostora .Takoj je predsednik prevzel pobudo za čiščenje samega prostora in odstranitev radiatorjev in razne navlake . Prostor je bilo potrebno očistiti po stenah , ker so bile porisane z vsemi mogočimi barvami. Pri samem pleskanju so bili najbol aktivni Černigoj , Ambrožič in Vetrih . Nato so bili na vrsti tlarska dela (laminat ) kjer so se iskazali mojstra Trošt in Ambrožič. Bližala se je tudi akcija za pleskanje hodnika in v četrtek so začeli z deli Černigoj, Stegovec in Ambrožič.  V petek11. Avgusta  pa je šlo zares in s pleskarskimi deli so se na hodniku spopadli : Golob, Valentinčič, Medved z boljšo polovico, Stegovec, Ambrožič , Košuta, Vidmar in Remec. Zelo pohvalno pa je, da so se akciji pridružili tudi ostali najemniki v kasarni ( ne vsi ) in da smo s kupnimi močmi hitreje opravili delo . Po  končanem delu pa je sledilo še druženje in s skupnimi močmi smo pospravili tudi čevapčiče. Pripeljali smo tudi omare ( kupili smo jih na osnovni šoli)  in namestili zavese in slike in prostor čaka prvega sestanka 6. septembra.

 

 Tajnik Stegovec Zmago