DRUŠTVO LSV VIPAVSKA DOLINA
GORIŠKA CESTA 23 A
5270 AJDOVŠČINA

 

Leto 2017 je bilo za Društvo starih avtomobilov Vipavska dolina sorazmerno mirno.

 

3.2.2017 smo imeli tako sejo občnega zbora, kjer se nas je zbralo preko 40 članov v restavraciji Dama v Ajdovščini. Izpeljali smo vse zadolžitve ki so potrebne za tak sestanek : poročila vseh komisij, nadzornega odbora, inventurne komisije in računovodsko-finančno poročilo firme Stopar, in plan trase srečanja 2017. Začeli smo tudi z zunanjo podobo voznikov in si razdelili srajce z našim zaščitnim znakom.

 

Na zvezo pa smo poslali tudi vse podatke o našem društvu in delovanju za izdajo zbornika  ob 20. letnici ustanovitve in delovanja Zveze.

 

Spomladi smo sprejelo tudi nekaj novih članov (Rakuša, Černigoj, Gregorič, Pregelj) in se razveselili novih starodobnikov (Černigoj, Kranjc.. ), ki so jih restavrirali naši člani . Pozabili nismo tudi na naših 10 jubilantov  z okroglimi obletnicami, jih obiskali in obdarili s spominskim darilom.

 

Vsi naši člani pa dobijo ob rojstnem dnevu čestitko, za kar je zadolžen naš častni član Štrancar Miro.

 

Na Občino Ajdovščina smo tudi naslovili dopis po potrebi društvenega prostora v bivši kasarni Srečko Kosovel in izrazili dolgoletno željo po prostoru za izvedbo sestankov in ostalega kar je potrebno za delovanje društva.

 

6.5.2017 pa smo pripravili osrednjo prireditev našega društva- srečanje 2017. Lepo vreme in dobra organizacija je v Ajdovščino pripeljala 131 starodobnikov in vse skupaj preko 200 udeležencev . Najprej smo vse starodobnike predstavili na Lavričevem trgu in se nato zapeljali do Šempasa , kjer je bil prvi postanek in okrepčitev. Mimo Nove Gorice smo se zatem zapeljali v Brda in obiskali obnovljeno

 

Vilo Vipolže, in se okrepčali s pristno briško kapljico.

 

Pot smo nadaljevali na Sabotin in si ogledali zanimiv muzej in ostanke strelskih jarkov. Gostilničar Bogdan pa nas je razveselil z odlično pripravljenim golažem s polento.  Srečanje smo končali v Ajdovščini v gostišču Pigal , s pogostitvijo in razdelili pokale in priznanja za udeležence.

 

7.6.2017 smo imeli sejo na kateri smo predstavili stroške in prihodke srečanja 2017 . Vse štrevilke govorijo v prid dobrega gospodarja in smotrne porabe sredstev.

 

Iz Občine Ajdovščina pa smo dobili v podpis tudi pogodbo da se nam dodeli prostor v kasarni Vipavska 11a v Ajdovščini  v izmeri 35 m2 . Prostor smo si tudi ogledali in ugotovili da je zelo zanemarjen in potreben velikega vlaganja predvsem v delu in materialu. Takoj smo pričeli z dodelavo in urejanjem prostora :Černigoj je pleskal, Trošt je pomagal pri tlaku,Vetrih je pomagal pri vseh delih. Samo pleskanje pa je potekalo v dveh etapah in sicer notranjost pisarne in pa hodniki. Na tej akciji je sodelovalo preko  10 članov društva  ki so z dobro voljo opravili pleskarska in čistilna dela na hodniku in stopnišču. Na tem mestu moramo izpostaviti našega predsednika Petra Ambrožiča, ki je bil zgled vsem članom pa tudi sosednjim društvom ki so dobili prostor v bivši kasarni.

 

Kupili smo tudi omare in stolice, zavese in namestili slike in pokale.

 

6.9.2017 smo na jesenski seji otvorili klubske prostore . Medse smo povabili tudi predstavnika krajevne skupnosti Valentina Krtelja  ki je spregovoril nekaj spodbudnih besed , slavnostni trak pa je prerezal najstarejši častni član Anton Fabjan.

 

Predstavniki društva pa so se 19.9.2017 udeležili  v Ljubljani  ob 20. obletnici  ustanovitve in delovanja Zveze in podelitvi zbornika o delovanje Zveze starodobnih vozil Slovenije.

 

4.10.2017 smo imeli naslednjo sejo na kateri smo nadaljevali z aktivnostjo in razdelili jakne ki so jih naročili naši člani. Kot smo že mnogokrat omenili je zahteva da smo vsi na srečanjih enako oblečeni v naše barve in zaščitne srajce in jakne. To naj bi bil tudi pogoj za udeležbo na srečanju , ki ga organizira naše društvo.

 

Stekle so tudi priprave za izdajo koledarja 2018.

 

V mesecu novembru pa smo izgubili tudi dobrega restavratorja avtomobilov in motorjev in prijatelja Silvota Čermelja in ga v velikem številu pospremili na zadnjo pot na pokopališče.

 

Aktivni so bili tudi naši komisijonarji ki so pregledali in potrdili 17 novih starodobnih vozil in motorjev.

 

V letu 2017 smo imeli 9 sej Društva LSV in 26 prireditev ki so se jih udeležili naši člani. V povprečju je bilo na seji prisotno 30 članov društva in častnih članov  kar predstavlja 34 % udeležbe članov na sejah.

 

Glede na rezultate iz prejšnih let se stanje obiska prireditev povečuje in prisotnost na sejah društva narašča . Vzroke za boljši obisk je potrebno iskati tudi v timskem delu in obveščanju v vseh pogledih .Vsekakor pa je potrebno iskati vsebine ( izleti ,obiski sejmov , sodelovanje z drugimi klubi) ki so interesantne za čimvečje število članov društva LSV Vipavska dolina . ( možen vzrok povečanja je tudi najava rojstnih dnevov na sejah in s tem povezana obdelava tekoče problematike…).

 

 

Tajnik Stegovec Zmago