Leto 2018 je bilo normalno leto za društvo JSV Vipavska dolina. Dne 9.2.2018 smo imeli v poslovnih prostorih občni zbor, kjer se je zbralo 56 članov društva. Izpeljalo smo vse zadolžitve po dnevnem redu : poročilo inventurne komisije, nadzornega odbora in finančno poročilo računovodskega servisa Stopar in plan za leto 2018. Nadaljevali smo tudi s prepoznavnostjo kluba in razdelili lične jakne in ob koncu leta še kape.

 

V tekočem letu smo sprejeli tudi nekaj novih članov (Kobal, Horvat, Čoha, Kopatin, Bratina, Brecelj, Cernatič, Mozetič-Bratina in podpornega člana Bratina). Pozabili pa nismo niti na naše 4. člane ki so obeleževali okroglo obletnico.

 

Vsi naši člani pa dobijo ob priliki rojstnega dneva lično čestitko, za kar se potrudi naš predsednik.

 

V aprilu mesecu smo se poslovili od naše častne članice Štrancar Marije.

 

5. maja 2018 smo s skupnimi močni pripravili osrednjo prireditev društva Srečanje 2018. Letos smo pripravili izlet v Idrijo in si ogledali zanimivosti povezane z delovanje rudnika živega srebra. Ob tej priliki se še enkrat zahvaljujemo Medved Robertu in Branki ki sta mnogo pripomogla da se je srečanje v Idriji odvijal po planu in zaključku v gostišču Barbar, kjer smo tudi podelili pokale in zahvale . Tudi finančno smo s sponzorji in donatorji pokrili srečanje. Udeležba je bila sicer pod 100 avtomobili, za kar pa je krivo vreme, ki se ni posebej izkazalo in so nekateri odpovedali sodelovanje.

 

Ob tej priliki se lahko spomnimo tudi našega člana Bizjak Dušana in njegove žene ki sta imeli karambol ravno na prihodu na srečanje 2018 in jim zaželimo da se kmalu vidimo spet v društvu.

 

Sestanke smo imeli v novih prostorih v bivši kasarni razen januarja in avgusta , ko ni sestankov. Udeležba je bila na 9 sestankih v povprečju 36 članov na vsakem sestanku , kar je zelo lepa številka. Obravnavali smo tekočo problematiko in na sejah ni bilo nobenih nedokončanih problemov.

 

Aktivni so bili tudi naši komisarji saj so naredili : Dominko 6 avtomobilov , Troha 26 avtomobilov in Štrancar 2 motorja.

 

Glede na stanje izpred nekaj let se obiski prireditev povečujejo in na sejah je vedno toliko članov da je prostor na momente že premajhen. Tudi v bodoče bo potrebno delati na obveščanju članov in na druženju (praznovanju rojstnih dnevov ) . Tudi NA ostalih prireditvah ki jih organizirajo sosednja društva moramo aktivno sodelovati kajti tako bodo tudi ostala društva prisotna na naših srečanjih.

 

Tudi kombi ki ga pripravljamo bomo morali izkoristiti za obiske raznih sejmov in obiskov muzejev starodobništva ki jih je res zelo dosti po Sloveniji in tujini.

 

Ker so nekateri člani izrazili željo da ne bodo več sodelovali v upravnem odboru, je potrebno dobiti mlade in dela voljnih ljudi ki bodo društvo z novimi idejami peljali naprej.

 

Za leto 2018 je podan tudi predlog da se pripravi priznanja za delo v letu 2018 in tega dobijo: Leban Milka, Troha Bogdan, Susič Darko in Ferdo Rakuša. Čestitamo!!

 

Še malo statistike: največkrat se je prireditev in sestankov udeležil Trošt Igor 21 x , sledijo Ambrožič Remec in Stegovec 18x , Černigoj Košuta in Vidmar 16x , Susič 15x, Bajc Bolko Martinuč Pahor Kranjc 14 x nato pa še nad deset Bukovec Medved Vetrig…

 

Tajnik
Stegovec Zmago