Leto 2020 je bilo delovno leto za društvo LSV Vipavska dolina, vendar z malo prireditvami in srečanji. Na občnem zboru 5. 2. 2020 se je zbralo 52 članov društva in dva gosta: predstavnik društva Vejtr in član zveze g. Simčič.

 

Izpeljali smo vse zadolžitve po dnevnem redu: poročilo inventurne komisije, nadzornega odbora in finančno poročilo računovodskega servisa Stopar ter plan za leto 2020. Nadaljevali smo tudi s prepoznavnostjo kluba in razdelili naše majice, kape in jakne tistim posameznikom, ki jih še niso dobili.

 

V tekočem letu 2020 smo sprejeli tudi nekaj novih članov (7) in enega podpornega člana. Pozabili pa nismo niti na naše člane, ki so obeleževali okroglo obletnico. (Vincetič, Mikuž, Pestelj, Rustja, Stopar)

 

Vsi naši člani pa dobijo ob praznovanju rojstnega dneva tudi lično čestitko, za kar poskrbi naš predsednik. Poslovili pa smo se od naših članov Faganel Borisa, Čuk Rajmonda in Škrlj Alojza.

 

Članarine ni plačal 1 član, zato ga bomo črtali iz članstva v našem društvu.

 

Začeli smo priprave za srečanje 2020, ki naj bi potekalo po gorskih poteh naše občine. Navezali smo stike s kulturnimi in kulinaričnimi delavci, ki nam bi v sliki in v živo predstavili lepote Gore. Seveda pa srečanja zaradi prepovedi nismo organizirali.

 

Letošnje leto si bomo zaradi koronavirusa zapomnili po majhnem številu prireditev na našem področju in na prireditvah, ki jih organizirajo ostala slovenska društva. Tako smo se udeležili 31. 1. 2020 le otvoritve krožišča v Mirnu, 8. 3. praznovanja dneva žena z izletom v Pivko, 20. 6. druženje ajdovskih moto društev z obiskom našega člana Mikuža, dva člana sta se udeležila srečanja v Postojni, eden pa srečanja v Umagu. 17. 8. 2020 smo uspeli izpeljati srečanje »zgoraj brez« z izletom v Brkine in Predjamski grad.

 

Sestanke smo imeli v novih prostorih v bivši kasarni. Udeležba je bila na 4 sestankih v povprečju 31 članov na vsakem sestanku, kar je zelo lepa številka. Seveda pa so seje zaradi korona virusa odpadle ker nismo mogli zagotoviti pogoje ki jih je zahteval NJZ. Obravnavali smo tekočo problematiko in na sejah ni bilo nobenih ne- dokončanih problemov.

 

Steklo je tudi zbiranje fotografij za letni koledar 2021 in ga tudi lično pripravili. Za razdelitev se je posebej po- trudil naš predsednik, za kar se mu tudi zahvaljujemo.

 

Aktivni so bili tudi naši komisarji, saj so naredili skupaj 9 avtomobilov. Glede na stanje izpred nekaj let se obis- ki prireditev povečujejo in na sejah je vedno toliko članov, da je prostor premajhen. Tudi v bodoče bo potrebno delati na obveščanju članov in na druženju (praznovanju rojstnih dnevov). Poskrbeti moramo, da se naši člani udeležijo prireditev, ki jih organizirajo sosednja društva, kajti le tako bodo tudi ostala društva prisotna na naših srečanjih.

 

Naš lepo urejen društveni kombi bomo v bodoče še bolj izkoristili in z njim obiskali sejme in muzeje starodob- ništva, ki jih je v Sloveniji in tujini res mnogo.

 

V naše vrste bo treba povabiti tudi mlade člane, ki bodo društvo z novimi idejami in starimi avtomobili peljali naprej.

Podan je bil predlog, da se pripravi

priznanja za delo v letu 2020, ki naj jih dobijo: Petrič Zmago, Pahor Anton, Martinuč Ivan, Fabjan Anton, Štrancar Miro, Košuta Venceslav in Elita Nagode. Čestitamo!!!

 

Še nekaj statistike:

 

Članarino ni plačal eden član, ki se ga črta iz društva. Pristopilo je 7 novih članov in 1 podporni član. Trenutno stanje ob koncu leta je: 85 članov, 5 častnih članov in 11 podpornih članov. Skupaj je torej že 101 član.

 

Prisotnost na sestankih in drugo:

 

Verjetno zaradi drugih interesov 27 članov ni bilo prisotnih niti na enem sestanku, so pa plačali članarino. 16 članov je bilo na sestanku samo enkrat.

 

Vseh prireditev in sestankov (8) so se udeležili Vidmar, Irma in Remec. Po sedem: Košuta, Mikuž, Medved, Susič, Stegovec in Trošt.

 

Po šest: Ambrožič, Bajc, Bolko, Kranjc, Pestelj, Čibej, Troha in Pahor.

 

Glede na situacijo v zadnjem letu, je bilo obiskov sestankov in srečanj sosednih društev zadovoljivo. Vzroke za tako stanje je treba pripisati angažiranosti predsednika, delu članov upravnega odbora, pozitivnemu odnosu čla- nov do društva in seveda vseh ostalih, ki se trudijo za dobrobit društva.

 

Vsekakor pa je potrebno tudi v prihodnje dajati poudarke na:

  • organizaciji izletov ob določenih datumih
  • sodelovanju z drugimi klubi
  • obisku raznoraznih strokovnih in ostalih sejmov
  • praznovanju rojstnih dnevov in ostalih jubilejev naših članov in vseh drugih priložnostih, ki povezujejo članstvo.

Tajnik Stegovec Zmago